ים

ים


נולדתי בבת ים. חוף הים הנפלא, החול הבהיר והעדין, הסלע שבמים, מרחבי הים המשתנֶה תדיר, האין סוף המומחש בעמידה מול גלים סוערים או רגועים, בִּצפייה בעננים ובָרוחות הנושאות אותם – כל המראות הללו ליוו אותי מילדות, שמחוני וניחמוני פעמים רבות.